برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

عرق رازیانه

 

خواص عرق رازیانه پدیده کاشان

خواص عرق رازیانه پدیده کاشان

برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

خواص دارویی و درمانی گیاه رازیانه

 

 

خواص رازیانه:
ضد نفخ” درمان قلنج, رفع بلغم, زیاد کننده شیر مادران,معطر کننده ,محرک, بادشکن,مدر و قاعده آور

 

طبیعت گرم

 

بعد ازهرغذا یک استکان میل شود