برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

گل گاوزبان و خواص گل گاوزبان

 

خواص عرق گاوزبان پدیده کاشان

خواص عرق گاوزبان پدیده کاشان

 

 

خواص عرق گیاهی  گاوزبان

مفرح و تقویت کننده مغز و
اعصاب‌، مقوی قلب و کبد
مفید جهت سرما خوردگی و
بیماری‌های تنفسی
ضد ورم کلیه ، آرام بخش

 

طبیعت گرم

 

یک فنجان صبح وشب میل شود

 

 

برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

عرق گاوزبان