برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

عرق مخلصه

خواص عرق مخلصه پدیده کاشان

خواص عرق مخلصه پدیده کاشان

برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

خواص عرق مخلصه پدیده کاشان

 

 

خواص عرق گیاهی مخلصه:

مفید جهت درد کمر و
روماتیسم ، ملین قوی
ضد بواسیر ، دافع سموم
تقویت کننده کلیه
ضد قولنج

 

طبیعت گرم

 

بعد از غذا یک استکان مصرف شود