برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

عرق دارچین

خواص عرق دارچین پدیده کاشان

خواص عرق دارچین پدیده کاشان

برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

خواص درمانی دارچین

خواص دارچین:

تقویت معده ” مقوی قوه باء,تقویت عمومی بدن, تقویت اعصاب,بوی بد دهان را از بین می برد, ضد سرفه های مرطوبی,وحشت و خفقان و ترس و وسواس و جنون را از بین

می برد

 

 

طبیعت گرم

 

 

بعداز هرغذا نصف استکان میل شود