برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

عرق خارشتر

خواص عرق خارشتر پدیده کاشان

خواص عرق خارشتر پدیده کاشان

برا کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

خواص پزشکی خارشتر

 

 

خواص خارشتر :
دافع سنگهای کلیه و مثانه, شسشودهنده کلیه ها,مفید جهت سیاه سرفه و سلامتی کلیه ها

 

طبیعت سرد

 

قبل از هرغذا نصف استکان میل شود